Referater

Generalforsamling i BOGBY8870, fredag d. 24.-3.-23 kl. 17.30.

1)Valg af dirigent.

Poul Møller valgt.

2)Årsberetning

Tyge orienterede om 2022: Et år med en tilfredsstillende omsætning og et pænt overskud.

Vi har en velfungerende bestyrelse, der ved fælles hjælp får projektet til at fungere. Det er et stort arbejde at sørge for modtagelse, sortering og opsætning, og BOGBY har nu blevet så kendt et navn, at vi modtager op til 600 bøger på en weekend. 

Der er behov for udskiftning til led-lys, og mulighederne undersøges.

Lokalet ovenpå er færdigrenoveret, så der nu kun er mindre forbedringer tilbage i hele bygningen.

Elsebeth supplerede med en gennemgang af årets arrangementer:

Foredrag v. Iben Sønderup, Museum i Langå og Bogby om sabotagen på broen.

Frøbyttedag og efterfølgende ”frøbank” i butikken.

Markedsdag på Campingpladsen, hvor Poul tog en trailer fyldt med bøger med.

Bogudgivelse ”Stationsbyen fortæller”.

Desuden lægger Bogby lokaler til ”Mandegruppemøder” for kræftramte mænd hver 2. uge.

3) Økonomi , budget og kontinget.

Da kasseren er udtrådt af bestyrelsen, gennemgik Tyge regnskabet. Se vedhæftede.

4) Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17.-3.-23

Ingen indkomne forslag.

5) Godkendelse af tilrettede vedtægter.

Nye vedtægter godkendt, se vedhæftede.

6) Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

På valg er Poul Møller, Klaus Josefsen og Karen Fokdal.

Valgt: Poul Møller, Karen Fokdal og Lise Lavrsen.

Suppleant: Birgit Reng, Revisor Anni Møller. 

8) Ideer til aktiviteter, udstillinger og arrangementer fra medlemmerne.

Ingen forslag pt., men dukker op i løbet af året…

9) evt.

Referent valgt under punktet.

Flere interessante bøger fra bordet ”For godt, til at blive solgt” blev sendt rundt, og derefter fik Stig Thornsohn ordet og fortalte veloplagt mange historier og anekdoter om bøger og formidling. 

Foreningen er vært ved et glas under generalforsamlingen..

Vh bestyrelsen.