Hvad er en bogby?

Bogby er en frivillig forening, der driver en selvstændig bog-butik, der skaber liv i en mindre by.

Projektet startede for mange år siden i Wales, og har nu bredt sig til store dele af verden.

Læs mere på www.booktown.net

Bogby8870 er Bogby nr 7 i Danmark og vi håber, vi snart kan stå fadder for den næste.

Der mangler Bogbyer sydligere og vestligere end Langå i Jylland, så der er muligheder nok 😊

Har du lyst til at være medlem?

Kontingent pr år: 100kr – indbetales på:

MobilePay 863491
eller
kontonr 9388-3530803383.