Hvem kan være med?

Har du lyst til at være medlem? Så er kontingentet kun 100,- pr år.

indbetales på mobilPay 863491 (husk navn i beskedfeltet)
eller kontonr 9388-3530803383.